Referencer og Inspiration

"To be inspired, that´s the secret" André Agasi


BEDST ER BEDRE Peersen


Med mere end 25 års erfaring med design, udvikling og gennemførelse af udviklingsaktiviteter,

har Per Birkelund, partner og stifter, været en væsentlig del af aktiviteter for følgende

50 udvalgte  Danske virksomheder og organisationer:

Arkil, Bestseller, Brdr. Dahl, Buch Advokaterne, Ret og Råd, Budstikken, Bedemandsuddannelse

Bedre Begravelse.dk, Bema, Camp-let, Danmission, Danfoss, Dansani, DBU, SBU Sjælland,

Haderslev KatedralskoleHvidbjerg Strand Camping, Dancamp, Davidsen, Danske Bank, Dendek,

FOA Midt og Syd, Fuglsang, Fleur Body wear, Gram, Haderslev Butikker, HAB Boligselskab,

Kohberg, Nobia, Invita, Lindab, Museum Sønderjylland,Museum Ringkøbing/Skjern, Statoil, SPF,

SønderJyskE, Sønderjysk Landboforening, Skærbæk Centret, Tønder Festival, Ecco, Visit Haderslev,

Visit Hvide SandeSlesviske Musikkorps, 3F,  Haderslev Kommune, Tønder Kommune, Vejle Kommune,

Kolding Kommune, Billund Erhvervsfremme.
Et eksempel på en udviklingsrejse over min. 12 måneder:

1.Indledende digital analyse – Indsigt i op til 18 udvalgte vækst-indikatorer,

2.Forberedende og indledende opgave til alle deltagere

3.Op til 10 Pit Stop´s træningssamlinger, á 3-4 timer

4.Ugentlige praksisnære ”day-simulator” dilemmaer til dialog, parvis eller i gruppen

5.Individuel sparring på personlige indsatsområder og løbende opgaver

6.Løbende fokus og status på aftalte indsatsområder – og handleplaner

7.Afsluttende digital analyse, de 9 udvalgte indikatorerEffekt:

A. En ny kultur, præget af løbende læring, energi og engagement, vil opleves i dagligdagen. LET – AHA og NHL faktorerne forøges min. 10 %

B. Den sociale kapital øges med min. 10%

C. Fremmøde procent/sygefraværet forbedres

D. Tydelig fremdrift på 3 overordnede interne udviklingsmål

E. Fælles mål og tilgange, til at understøtte de mange initiativer der løbende er i spil

F. Grupperne vil få flere fælles værktøjer til at ”holde ild i gejsten” & ”Spille hinanden bedre”

G. Forbedret effektivitet & bundlinje


DET TRIOLEKTRISKE FODBOLDSPIL BLEV OPFUNDET AF ASGER JORN


Spillet udsprang af de tanker, Jorn gjorde sig om samfundet. Han illustrerede dem ved at opfinde et fodboldspil, som skal spilles af tre hold på en bane med tre mål.

Her handler det om at indgå alliancer og  se muligheder.


Treholdsfodbolden viser Jorns idéer om  en ”tredje kraft”, der kunne ophæve konfrontationen mellem mennesker. To hold, der spiller mod hinanden, spiller aggressivt, men sætter man et tredje hold på banen, opstår der en skiftende balance, som fremmer evnen til hele tiden at tænke nyt og orientere sig i samarbejder.

Disse psykologiske faktorer kan også ses i organisatoriske sammenhænge, hvor udfordringer som: Manglende evne til at eksekvere de  besluttede strategier

Kultur- og trivselsforskelle imellem afdelinger og  fagområder

"Silo-tænkning"  og "mig først" principper.


Disse udfordringer kan give sig til udtryk i manglende optimal performance, manglende tryghed til at bidrage, manglende forståelse for vigtigheden af at give feedback og træne såvel sig selv som teamet.


Spil hinanden bedre, er et evidensbaseret træningsunivers, der bl.a. tager afsæt i forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, ligesom teorier fra førende danske og amerikanske ledelses-tænkere er indeholdt i træning universet.


LIDT OM TEAMET BAG

BUSINESS TRAINING CENTER

KONCEPTET OG BEVÆGELSEN

"SPIL HINANDEN BEDRE"


Vi er en håndfuld konsulenter der igennem en lang årrække har inspireret, trænet og uddannet medarbejdere og ledere indenfor  alle typer af  virksomheder og organisationer, bl.a. detailhandlen, turist- og oplevelsebranchen, banker, kommuner, faglige organisationer og en lang række større danske produktionsvirksomheder.


Vort speciale er længerevarende træningsforløb, og vi dribler først videre, når organisationen har egne interne trænere igang og de aftalte mål er nået.


Vores drøm: Vi vil medvirke til at gøre dig  og din organisatione til den bedste

Enkle spilleregler: Engagement, Fokus, Fair Play & Fair pay


Ring gerne nu til Chief Trainer: Per Birkelund M: 3110 1757


BUSINESS TRAINING CENTER DENMARK CVR-nummer  38990675