Filosofi & Baggrund

SET YOUR GOALS HIGH, AND DON'T STOP TILL YOU GET THERE.

LIDT OM VÆKST OG UDVIKLING

Baggrund og sammenhænge

mellem kurser, uddannelse, udvikling og effekt / implementering af ny viden

De amerikanske forskere Mooney og Brinkerhoff har gennemført en række undersøgelser, og de viser, at før- og efter faktorerne, er af afgørende betydning, for effekten og nytteværdien af kurser og uddannelser.

Vi kalder det 40 - 20 - 40 reglen - Før-Under-Efter

”Skal man sikre den største effekt, bør man bruge 40 procent af sin energi før kurset, 40 procent efter og kun omkring 20 procent på at gennemføre selve undervisningsforløbet,”

 citat:  Bent Gringer, fra Statens Center for Kompetenceudvikling


4 Forudsætninger…. for udvikling, vækst og bedre bundlinje

Kultur, vaner, mønstre, holdninger, mod og vilje, bearbejdes løbende


Enkle værktøjer introduceres, så de understøtter såvel den nye viden i virkeligheden som den nødvendige kultur-bearbejdning


Forlæng læringsrejsen, således den starter tidligere og først slutter når de påtænkte personlige læringsmål er opnået – typisk op til 6-12 mdr. senere


Partnere og trænere, løbende sparring, inspiration, opbakning og fokus.

Fokus gør forskellen

Basis filosofi

Vi inspirerer og træner i praksis, med eksperimenterende udvikling – derfor udgør forretningssimuleringer og øvelser grundstenen i alle vore aktiviteter.

Ved at arbejde med eksperimenterende udvikling,

så viser alt forskning, at oplevelsen bedre forstås og bundfældes.

Deltagerne bliver bragt ud af deres komfortzone og ind i lærings- og udviklingszonen.

Når dette sker oplever vi organisationen/virksomheden, i et nyt perspektiv.Hvem har vi bl.a. gennemført aktiviteter med,

igennem de seneste 20 år ?

Vi samarbejder med de lokale erhvervsfremme kontorer, bl.a. Business Fredericia

Billund Erhvervsfremme

Haderslev Erhvervsråd

Tønder Erhvervsråd

Vejle Erhverv

Pro Varde


Specifikt har Per og Richard, gennemført udviklingsopgaver for:

TDC  Lindab  Danish Crown  Danfos  DBU   Nobia - HtH & Invita

CABI - Center for aktiv beskæftigelsesindsats

Bema - produktion/salg af transportsnegle

Tjæreborg Industri 


Danske Bank flere afdelinger   Revisorgruppen   3f  HK


Kolding Kommune   Vejle Kommune   Haderslev Kommune

Tønder Kommune   Morsø Kommune - Folkeskoler

Esbjerg Kommune   Varde Kommune

Københavns Kommune


Skærbæk Centret   Rømø Turistforening

SMUK Slesvigske musikkorps

SønderjyskE
SPIL HINANDEN BEDRE AKTIVITETER

WOMEN’S TEAM

EKSLUSIVE Q-TEAMS

Små udviklingsteams, med regelmæssige møder for fælles fokus, sparring og udvikling

                                  SPORTEN SOM INSPIRATOR

         FLETVÆRK - det stærke

         netværk, møder

         nøglepersoner og inspireres                                     

PLAYER WORKSHOPS

Korte fyraftensmøder eller morgenmøder á 1-4 timers varighed, samt "day-simulator" til den interne træning og det

                                     fælles fokus         

DEDIKEREDE COACHES

Erfarne, driftige, positive trænere, der har øje på dig og dit teams potentialer

BUSINESS TRAINING CENTER

Kunderne inviteres til at blive en del af vort trainingsakademy/center, bl.a.  Klub KIS der løbende  inspirere og giver mulighed for træningssamlinger, også på tværs af fag og organisationer

MINI TOURNAMENTS

Hvert andet år afholdes en inspirerende event, hvor vi kæmper om titlen

"The Best Best team"

LIDT OM TEAMET BAG

BUSINESS TRAINING CENTER

KONCEPTET OG BEVÆGELSEN

"SPIL HINANDEN BEDRE"


Vi er en håndfuld konsulenter der igennem en lang årrække har inspireret, trænet og uddannet medarbejdere og ledere indenfor  alle typer af  virksomheder og organisationer, bl.a. detailhandlen, turist- og oplevelsebranchen, banker, kommuner, faglige organisationer og en lang række større danske produktionsvirksomheder.


Vort speciale er længerevarende træningsforløb, og vi dribler først videre, når organisationen har egne interne trænere igang og de aftalte mål er nået.


Vores drøm: Vi vil medvirke til at gøre dig  og din organisatione til den bedste

Enkle spilleregler: Engagement, Fokus, Fair Play & Fair pay


Ring gerne nu til Chief Trainer: Per Birkelund M: 3110 1757


BUSINESS TRAINING CENTER DENMARK CVR-nummer  38990675