Forside

Velkommen til

business & kultur trænings-universet

Spil hinanden bedre®


Har dit hold det der skal til for at blive  "the winning team?"


Ja- naturligvis - vi hjælper dig, med at forløse potentialerne,

via relations-træning, kultur & trivsels-fokus og fælles mål.

Det handler bl.a. om tillid og samarbejde og de 3 x 3 faktorer der gør forskellen.

Kig indenfor og ring, så vi kan inspirere hinanden, til en sjovere arbejdsdag og en bedre bundlinje.

TEAM- & LEDER TRÆNING

Mening - Mål – Motivation

Rammer –Roller – Relationer


Rutiner – Retning – Roller

LET fundamementet

Loyalitet – Engagement – Tillid

AHA Energien:

Attitude – Hjælpsomhed Anerkendelse


Strategi - Udvikling - Eksekvering

Kultur - Kommunikation

"Culture eats strategi for lunch"

citat: Peter Drucker

ORGANISATIONS-UDVIKLING

SALGSTRÆNING

Fokus

Oplevelser & Storytelling

Struktur & Opfølgning

Målstyring & Effektivitet

NHL bevægelsen:

Nærvær – Humor - Leg


5 NØGLE SPØRGSMÅL:


1. Anerkender du at træning og fokus gør forskellen?

2. Vil du sikre dig en forbedret effektivitet og bundlinje?

3. Ønsker du at din afdeling, bliver den bedste?

4. Oplever du at I, har et u-udnyttet potentiale og kan eksekvere bedre?

5. Ønsker du, læring, træning og udvikling, uden spild,  lean learning?


SPØRG GERNE DIG SELV:

Kan vi spille hinanden, endnu bedre?

Hvordan indvirker kulturen på resultaterne?

Hvordan flytter vi os fra at være en god organisation til at være fremragende

Møder vi altid hinanden med tillid, værdighed og respekt?

Hvordan forøger vi den sociale kapital?

Har vi en høj AHA faktor?

(Attitude – Hjælpsomhed – Anerkendelse)


Vi kan hjælpe dig med at arbejde med dine refleksioner og svar.

 


KAN DU SVARE... JA

på min. 2 af nøglespørgsmålene, så anbefaler vi at fokusere på  træning, sparring og inspiration, bl.a. indenfor:

Kunsten at ”Spille hinanden bedre”

Loyalitet, Engagement og Tilfredshed. Det nødvendige fundament, som alle organisationer står på.

Øg din AHA-faktor. Fælles fokus på den Anerkendende dialog, den Hjælpende hånd og Attituden.

Øg din NHL faktor: Nærvær, Humor og Lyttende adfærd som fundament og bidrag til kulturudvikling og dermed effektivitet


7 GODE... OM VANER, VILJE & VÆKST


1. 40 til 50% af en virksomheds resultat,

kan forudsiges på baggrund af

følelser og holdninger i organisationen.

2. Det gennemsnitlige engagement på danske arbejdspladser er under 30 %. (Gallup)

3. Engagement, handler også om loyalitet, energi, tilfredshed og fælles fokus.

4. 85 % af de business strategier der bliver lagt, lander ikke i målområdet.. citat PWC

5. Peter Drucker, business management guru : Culture eats strategy, for breakfast

6. Kunsten at nå sine mål, handler om fokus og få sparring til at nå dem

7. Det vi fokuserer på, vil vi automatisk få mere af…..Hvad fokusere du og dit hold på?


SUCCES

SKABES AF FÆLLESSKABET &

KUNSTEN AT SPILLE HINANDEN BEDRE

FOKUS OMRÅDER

LIDT OM TEAMET BAG

BUSINESS TRAINING CENTER

KONCEPTET OG BEVÆGELSEN

"SPIL HINANDEN BEDRE"


Vi er en håndfuld konsulenter der igennem en lang årrække har inspireret, trænet og uddannet medarbejdere og ledere indenfor  alle typer af  virksomheder og organisationer, bl.a. detailhandlen, turist- og oplevelsebranchen, banker, kommuner, faglige organisationer og en lang række større danske produktionsvirksomheder.


Vort speciale er længerevarende træningsforløb, og vi dribler først videre, når organisationen har egne interne trænere igang og de aftalte mål er nået.


Vores drøm: Vi vil medvirke til at gøre dig  og din organisatione til den bedste

Enkle spilleregler: Engagement, Fokus, Fair Play & Fair pay


Ring gerne nu til Chief Trainer: Per Birkelund M: 3110 1757


BUSINESS TRAINING CENTER DENMARK CVR-nummer  38990675