Inspiration & Events

"To be inspired, that´s the secret" André Agasi


BEDST ER BEDRE Peersen


INTERAKTION

SAMARBEJDE

KULTUR

DET TRIOLEKTRISKE FODBOLDSPIL BLEV OPFUNDET AF ASGER JORN


Spillet udsprang af de tanker, Jorn gjorde sig om samfundet. Han illustrerede dem ved at opfinde et fodboldspil, som skal spilles af tre hold på en bane med tre mål.

Her handler det om at indgå alliancer og  se muligheder.


Treholdsfodbolden viser Jorns idéer om  en ”tredje kraft”, der kunne ophæve konfrontationen mellem mennesker. To hold, der spiller mod hinanden, spiller aggressivt, men sætter man et tredje hold på banen, opstår der en skiftende balance, som fremmer evnen til hele tiden at tænke nyt og orientere sig i samarbejder.

Disse psykologiske faktorer kan også ses i organisatoriske sammenhænge, hvor udfordringer som: Manglende evne til at eksekvere de  besluttede strategier

Kultur- og trivselsforskelle imellem afdelinger og  fagområder

"Silo-tænkning"  og "mig først" principper.


Disse udfordringer kan give sig til udtryk i manglende optimal performance, manglende tryghed til at bidrage, manglende forståelse for vigtigheden af at give feedback og træne såvel sig selv som teamet.


Spil hinanden bedre, er et evidensbaseret træningsunivers, der bl.a. tager afsæt i forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, ligesom teorier fra førende danske og amerikanske ledelses-tænkere er indeholdt i træning universet.


Et eksempel på en udviklingsrejse over min. 12 måneder:

1.Indledende digital analyse – Indsigt i op til 18 udvalgte vækst-indikatorer,

2.Forberedende og indledende opgave til alle deltagere

3.Op til 10 Pit Stop´s træningssamlinger, á 3-4 timer

4.Ugentlige praksisnære ”day-simulator” dilemmaer til dialog, parvis eller i gruppen

5.Individuel sparring på personlige indsatsområder og løbende opgaver

6.Løbende fokus og status på aftalte indsatsområder – og handleplaner

7.Afsluttende digital analyse, de 9 udvalgte indikatorerEffekt:

A. En ny kultur, præget af løbende læring, energi og engagement, vil opleves i dagligdagen. LET – AHA og NHL faktorerne forøges min. 10 %

B. Den sociale kapital øges med min. 10%

C. Fremmøde procent/sygefraværet forbedres

D. Tydelig fremdrift på 3 overordnede interne udviklingsmål

E. Fælles mål og tilgange, til at understøtte de mange initiativer der løbende er i spil

F. Grupperne vil få flere fælles værktøjer til at ”holde ild i gejsten” & ”Spille hinanden bedre”

G. Forbedret effektivitet & bundlinje


LIDT OM TEAMET BAG

BUSINESS TRAINING CENTER

KONCEPTET OG BEVÆGELSEN

"SPIL HINANDEN BEDRE"


Vi er en håndfuld konsulenter der igennem en lang årrække har inspireret, trænet og uddannet medarbejdere og ledere indenfor  alle typer af  virksomheder og organisationer, bl.a. detailhandlen, turist- og oplevelsebranchen, banker, kommuner, faglige organisationer og en lang række større danske produktionsvirksomheder.


Vort speciale er længerevarende træningsforløb, og vi dribler først videre, når organisationen har egne interne trænere igang og de aftalte mål er nået.


Vores drøm: Vi vil medvirke til at gøre dig  og din organisatione til den bedste

Enkle spilleregler: Engagement, Fokus, Fair Play & Fair pay


Ring gerne nu til Chief Trainer: Per Birkelund M: 3110 1757


BUSINESS TRAINING CENTER DENMARK CVR-nummer  38990675

Her ser du en oversigt over nogle af de værktøjer der benyttes, således den konkrete  team- og egentræning

bliver let, overskuelig og giver mening med hurtig effekt.

Mange er værktøjerne er indikator - baserede - lettilgængelige, hurtige og umiddelbare

Alle er evidensbaserede.

De digitale indikatorer: (også i papir version)  På  en skala fra 1-10 hvordan oplever du så ?

Diamanterne:  Samarbejdet – tilliden og retfærdigheden? ( den sociale kapital)

Guldkorn1: Det gode job: Støtte – belønning – forudsigelighed

Guldkorn2: Det gode job: Mening – Indflydelse – Krav

LET fundamentet: Loyalitet – Engagement – Tilfredshed

AHA bevægelsen: Attitude – Hjælpsomhed – Anerkendelse

NHL energien: Nærvær – Humor - Leg

Spilleplade - Indikator – til dialogen og idégenereringen

Day – simulator kortene – til den daglige træning / simulering 300 HV. Spørgsmål

Den grønne og den Sorte bane ? Hvor spiller vi bedst? Plakat

Inspirations-plancher 50 forskellige til ugentlige stop-op dialoger og refleksion

Fair Play kort – til udlevering til dig der har gjort en særlig indsats

Thumbs – Up og den gode hånd

a.Hvad kan din chef gøre? Hvad kan dine kollegaer gøre og hvilke 3 ting vil du selv fokusere på?

SHB Type-navnekort P A E I

Armbånd – de personlige ankre

Klub KIS – det digitale inspirationsunivers hvor alle værktøjerne er beskrevet og kan downloades

Tænkehatte

Yes & No carts - Himmelpinden - Spørge Jørgen

Værdispillet - 5 R - Metaforinspiration